Yaklaşan Webinar: What is New in Altium Designer 21 - 24! / 29 Mayıs Saat:14:00-15:00

Simülasyon Araçları

Simülasyon Araçları

Mixed-Signal Circuit Simulation

Bir elektronik cihazın işlevini simüle etmenin temel amacı, tasarımın performansını analiz etmektir. Deneysel yöntemler yerine bilgisayar yazılımı simülasyonuna geçiş oldukça uzun zaman önce gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, simülasyonun sunduğu yetenekler olmadan en basit cihazın tasarımını hayal etmek imkansızdır.

Bir simülasyon programı kullanmak, tasarlanmakta olan cihazın tüm modlarını olası bir hasar olmadan analiz etmeyi, gerçek koşullarda ölçülmesi zor olan parametreleri ve özellikleri belirlemeyi sağlar. Maliyetli ölçüm ekipmanlarının kullanılmasını gerektirebilecek ölçümleri kolaylıkla yazılım üzerinden analiz etmenizi sağlar. Simülasyonların sonuçlarını tek bir grafikte kolayca gruplandırılabilir ve osiloskop çıktısı şeklinde doğrudan ya da matematiksel fonksiyonlarla çıktılarınızı alabilirsiniz.

Altium’un Mixed Simülasyon (MixedSim) teknolojisi, SPICE algoritmalarına dayalı gelişmiş bir çekirdek kullanır ve analog, dijital veya karmşık elektronik tasarımları simüle etmek için geliştirilmiştir. Tamamen SPICE3f5 uyumludur ve bir PSpice ve LTSpice cihaz modeli için destek sunar.

SPICE kullanarak neleri simüle edebiliriz?

Simülatör, aşağıdaki analiz türlerini destekler.

 • Operating Point
 • Poles and Zeros of Transfer Function
 • Dc Transfer Function
 • Dc Sweep
 • Transient Analysis
 • Fourier Analysis
 • Ac Sweep
 • Noise Analysis
 • Temperature Sweep
 • Parameters Sweep
 • Monte Carlo Analysis
 • Sensitivity Analysis
Simülasyon Araçları

Signal Integrity

Altium Designer’ın ücretsiz eklentilerinden biri olan signal integrity tasarımın yerleşim öncesi (pre-layout) ve yerleşim sonrası (post-layout ) analizlerini yapmanıza olanak tanır. Altium Designer’ın Sinyal Bütünlüğü, simülasyonlar için girdi olarak komplike iletim hattı hesaplamaları ve I/O arabelleği makro modeli bilgilerini kullanır. Sinyal yansıma ve diyafoni simülatör modelini temel alan Signal Integrity Analyzer, sektörde kanıtlanmış algoritmalar kullanarak doğru simülasyonlar üretir.