Yaklaşan Etkinlik: Webinar -Tips & Tricks for Altium Designer / 7 Ağustos Saat:10:30-11:30

Mühendislik Çözümleri

Çözümler ve Hizmetler

INFOMA Teknoloji A.Ş., “Üreten bir Türkiye” misyon ve vizyonu doğrultusunda insana ve çevreye yararlı, ileri teknoloji çözümleri üreterek 35 yıldır sunduğu katma değerli hizmet ve çözüm yelpazesini geliştirerek öncü rolünü devam ettirmek ve Endüstri-5.0’a giden yolda “Dijital Dönüşüm” sürecinin aktif oyuncularından biri olabilmek amacıyla uzmanlık alanlarını ve faaliyetlerini dört ana başlık altında toplamıştır.

Sistem Geliştirme

Ürün geliştirme süreçlerinde yüksek verimliliğin sağlanması ve buna bağlı olarak inovasyon kabiliyetinin arttırılabilmesi için gerekli olan dijital «Bütünleşik Ürün Geliştirme Teknoloji Platformu» analizlerinin yapılarak, sistem mimarisinin tasarlanması ve uyumlu teknoloji çözümlerinin belirlenmesi.

Sistem Geliştirme
Mühendislik Yazılımları

Mühendislik Yazılımları

Endüstri-5.0 ve Dijital Dönüşüm’ün temel yapı taşlarının, bilhassa bütünleşik elektronik sistemlerin geliştirilmesine imkan sağlayan ileri teknoloji mühendislik yazılımları ve bunlara yönelik katma değerli çözümlerin sağlanması.

Mühendislik Hizmetleri

35 yıla varan bilgi ve birikim ve tecrübeyle elde edilen uzmanlık sayesinde, temsil edilen ürün ve teknolojilere yönelik yüksek standartlarda katma değerli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

Proje Geliştirme

Faaliyet ve uzmanlık alanına giren konularda, konunun uzmanı ve tecrübeli kadrosu sayesinde ileri teknolojilere dayalı projelerde rol almanın yanı sıra,verimlilik arttırıcı ve inovatif projelerin geliştirilmesi ve uygulama hizmetleri.